Algemene Voorwaarden Popschool Emmeloord

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor lessen, groepslessen en cursussen bij Popschool Emmeloord.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over lessen en leerlingen. De term lessen wordt gehanteerd voor een leergang met een onbepaalde looptijd. De term leerling wordt gehanteerd voor degene die de lessen volgt.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over cursussen en cursisten. De term cursus wordt gehanteerd voor een leergang met een bepaalde tijd. De term cursist wordt gehanteerd voor degene die een cursus volgt.

2. Inschrijven

2.1 Voordat de leerling start met het volgen lessen bij Popschool Emmeloord, moet er een proefles gevolgd worden. Na deze proefles wordt in overleg besloten of de docent en leerling met elkaar verder gaan.
2.2 Een leerling verbindt zich voor een periode van minimaal 6 maanden aan Popschool Emmeloord.

3. Opzeggen

3.1 Opzeggen van de lessen door de leerling of ouder/verzorger van de leerling dienst schriftelijk te gebeuren via info@popschoolemmeloord.nl.
3.2 Er geldt een opzeg termijn van 1 maand(na de eerste zes maanden). Groepslessen kunnen alleen per seizoen opgezegd worden.

4. Afwezigheid

4.1 Wanneer de leerling afwezig is, kan de les alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingehaald, zoals bijvoorbeeld:
- Een sterfgeval binnen de familie.
- Een schoolexamen op de geplande lestijd.
Dit gebeurd in overleg met Popschool Emmeloord.
4.2 Bij langdurige ziekte gaat Popschool Emmeloord in overleg met de leerling op zoek naar een passende oplossing.
4.3 Bij afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald aan het eind van het seizoen in een van de daarvoor bestemde weken.

5. Lesweken

5.1 Popschool Emmeloord gaat uit van 38 lesweken per seizoen.
5.2 De laatste les van het seizoen is een optreden.

6. Betaling

6.1 De betaling van het gehele lesseizoen vindt plaats in 10 termijnen.
6.2 Indien je je inschrijft bij Popschool Emmeloord is er sprake van een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst en dit brengt een betalingsverplichting met zich mee.
6.3 Bij het niet of niet op tijd betalen van de termijn, zonder dat dit overlegt is met Popschool Emmeloord, kan na een schriftelijke herinnering de leerling geweigerd worden uit de les.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Popschool Emmeloord kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de leerling. Net als voor andere onvoorziene zaken die teleurstellende resultaten hebben opgeleverd bijvoorbeeld doordat de leerling niet gemotiveerd is. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In zulke situaties zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en proberen op te lossen.
7.2 Popschool Emmeloord kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het oplopen van schade of blessures van welke aard dan ook.
7.3 Schade aan de eigendommen van Popschool Emmeloord, veroorzaakt door de leerling, zullen op de leerling worden verhaald.

8. Slotbepalingen

8.1 Popschool Emmeloord behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die bedoeld zijn om de kwaliteit van de lessen en activiteiten te verbeteren.
8.2 Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de leerling indien meerderjarig of de ouder/verzorger van de leerling indien minderjarig dat foto's of video's van de leerling zonder aankondiging door Popschool Emmeloord gebruikt mag worden ter promotie van Popschool Emmeloord.
8.3 Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de leerling indien meerderjarig of de ouder/verzorger van de leerling indien minderjarig de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.

SLUIT MENU
Facebook
Google+
Instagram