de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor lessen, groepslessen en cursussen bij Popschool Emmeloord. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over lessen en leerlingen. De term lessen wordt gehanteerd voor een leergang met een onbepaalde looptijd. De term leerling wordt gehanteerd voor degene die de lessen volgt.
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over cursussen en cursisten. De term cursus wordt gehanteerd voor een leergang met een bepaalde tijd. De term cursist wordt gehanteerd voor degene die een cursus volgt.

INSCHRIJVEN
Voordat de leerling start met het volgen lessen bij Popschool Emmeloord, moet er een proefles gevolgd worden. Na deze proefles kiest de leerling of hij/zij zich inschrijft bij Popschool Emmeloord. Het inschrijven dient te gebeuren via het inschrijfformulier op de website  Een leerling verbindt zich hiermee voor een periode van minimaal 6 maanden aan Popschool Emmeloord.  

Het annuleren van de inschrijving is alleen mogelijk als de eerste les nog niet is ingepland en dient schriftelijk (info@popschoolemmeloord.nl) te gebeuren. Is de eerste les al wel ingepland, maar nog niet gegeven, dan is annulering nog mogelijk tot uiterlijk 48 uur vóór de eerste ingeplande les. Deze les wordt echter wel in rekening gebracht.

Op onze diensten is geen herroepingsrecht van toepassing als de leerling zich heeft ingeschreven en de eerste les al is ingepland en is gevolgd door de leerling.

Voor alle lessen geldt dat de leerling zich inschrijft voor onbepaalde tijd. Na het einde van het seizoen gaan de lessen dus automatisch het volgende seizoen verder. Mocht de leerling zich aan het einde van een seizoen toch willen uitschrijven, dan dient hij/zij rekening te houden met de regels voor het uitschrijven zoals hieronder wordt benoemd. 

OPZEGGEN/UITSCHRIJVEN
Het opzeggen van de lessen door de leerling of ouder/verzorger van de leerling dient schriftelijk te gebeuren via info@popschoolemmeloord.nl of via het uitschrijfformulier op de website.
Er geldt hierbij een opzegtermijn van 1 maand (na de eerste zes maanden). De lessen kunnen dus vanaf het eind van de 5emaand worden opgezegd voor de maand erna. Groepslessen kunnen alleen per seizoen opgezegd worden. 

AFWEZIGHEID LEERLING
Wanneer een leerling zich afmeldt voor de les, wordt deze les wel doorberekend.
Een les kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingehaald, zoals:
– Een sterfgeval binnen de familie.
– Een schoolexamen op de geplande lestijd.
Dit gebeurt altijd in overleg met Popschool Emmeloord.

Bij langdurige ziekte van de leerling gaat Popschool Emmeloord in overleg met de leerling op zoek naar een passende oplossing.

AFWEZIGHEID DOCENT
Bij afwezigheid van de docent wordt er indien mogelijk een vervanger geregeld en anders wordt de les ingehaald aan het eind van het seizoen in één van de daarvoor bestemde weken.

LESWEKEN
Popschool Emmeloord gaat uit van 38 lesweken per seizoen. De laatste les van het seizoen is een optreden. 

 

BETALING
De betaling van het gehele lesseizoen vindt plaats in 10 termijnen.
Wanneer je je inschrijft bij Popschool Emmeloord en de eerste les hebt ingepland, is er sprake van een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst en dit brengt een betalingsverplichting met zich mee. 

 

AANSPRAKELIJKHEID
– Popschool Emmeloord kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de leerling. Net als voor andere onvoorziene zaken die teleurstellende resultaten hebben opgeleverd bijvoorbeeld doordat de leerling niet gemotiveerd is. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In zulke situaties zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en proberen op te lossen.
– Popschool Emmeloord kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het oplopen van schade of blessures van welke aard dan ook.
– Schade aan de eigendommen van Popschool Emmeloord, veroorzaakt door de leerling, zullen op de leerling worden verhaald.

 

TOT SLOT
– Popschool Emmeloord behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die bedoeld zijn om de kwaliteit van de lessen en activiteiten te verbeteren.
– Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de leerling indien meerderjarig of de ouder/verzorger van de leerling indien minderjarig de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.