de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden JohanMusic

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor gitaarlessen bij JohanMusic. 

INSCHRIJVEN
Voordat je start met het volgen lessen bij JohanMusic, volg je een proefles.  Na deze proefles kies je of je een strippenkaart afneemt. 

BETALING
JohanMusic werkt met strippenkaarten. Deze kunnen worden afgenomen in 10 of 20 strippen(lessen). De strippenkaart dient uiterlijk 24 uur voor de eerste les betaald te zijn.

AFWEZIGHEID LEERLING
Je kan je tot maximaal 24 uur voor de les (kosteloos) afmelden. Meldt je je binnen 24 uur voor de les af, dan wordt deze les wel in rekening gebracht. 

STOPPEN MET LESSEN
Na elke strippenkaart wordt er in overleg een nieuwe strippenkaart afgenomen, maar je bent ook vrij om na het volmaken van de strippenkaart de lessen te stoppen.

AANSPRAKELIJKHEID
JohanMusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het oplopen van schade of blessures van welke aard dan ook.
Schade aan de eigendommen van JohanMusic veroorzaakt door de leerling, zullen op de leerling worden verhaald.

TOT SLOT
JohanMusic behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die bedoeld zijn om de kwaliteit van de lessen en activiteiten te verbeteren.